Rôl y Cyngor Deintyddol Cyffredinol

  • ​Rydym yn rheoleiddio tîm deintyddol y DU – tua 40,000 o ddeintyddion a 60,000 o weithwyr gofal deintyddol proffesiynol.

  • Rydym yn annibynnol – crëwyd y sefydliad gan ddeddfwriaeth, ond nid yw'n rhan o'r Llywodraeth na'r GIG.

  • Rydym yn cadw'r gofrestr o weithwyr deintyddol proffesiynol yn y DU – rhaid i chi fod ar ein cofrestr i ymarfer fel deintydd neu weithiwr gofal deintyddol proffesiynol.

  • Rydym yn cael ein llywodraethu gan Gyngor – cymysgedd o weithwyr cofrestredig penodedig ac aelodau lleyg.

  • Rydym yn casglu ffi gadw flynyddol – mae'r arian hwn yn talu am y gwaith rydym yn ei wneud​.

Related content

Contact GDC

+44 (0) 20 7167 6000

37 Wimpole Street

London W1G 8DQ

eGDC

Secure area for dental professionals